Mosquera Castro, , E., & Wellings, , M. P. (2014). Os códigos lingüísticos da rede e a paisaxe lingüística galega. Estudos De Lingüística Galega, 6. https://doi.org/10.15304/elg.6.1469