(1)
Domínguez Noya, , E. M.; Míguez, , V. Unha Mellora Do CORGA Extrapolable a Outros Corpus E Linguas: A Etiquetaxe Da Nomenclatura científica Binomial. ELG 2022, 14.