(1)
Míguez, , V. A categoría Da Modalidade E a Súa expresión Na Lingua Galega. ELG 2021, 13, 107-137.