(1)
Iglesias Álvarez, , A. M.; Acuña Ferreira, , V. “Fálalle castelán Que é O Idioma Da cidade”: a Importancia Dos Contextos No éxito Ou Fracaso Da transmisión Familiar Do Galego. ELG 2022, 14, 1-23.