(1)
Rivas, J.; Brown, E. L. O Infinitivo Flexionado En Galego: Unha anĂ¡lise Variacionista Baseada Na Lingua Oral. ELG 2021, 13, 1-27.