(1)
Boullón Agrelo, , A. I. A Gheada Na onomástica (achegas á estandarización). ELG 1, 4.