(1)
Iglesias Álvarez, , A. M. Castelanismos E Galeguismos. A Súa relación Co estándar. ELG 2016, 8, 107-125.