(1)
Buján Otero, , P. Feixó Cid, Xosé (coord.) (2007): Dicionario fraseolóxico castelán/galego E De Correspondencias galego/Castelán. Vigo: Editorial Galaxia / Edicións Do Cumio, 504 Pp. ELG 1, 1.