(1)
Boullón Agrelo, , A. I. Sobre a estandarización Da Antroponimia: <i>Anxelo/Anxela</i&gt; E Familia. ELG 1, 1.