(1)
Vila Amado, , R. O Galego, Lingua De Moda: Algunhas solucións terminolóxicas. ELG 1, 5.