[1]
Domínguez Noya, , E.M. and Míguez, , V. 2022. Unha mellora do CORGA extrapolable a outros corpus e linguas: a etiquetaxe da nomenclatura científica binomial. Estudos de Lingüística Galega. 14, 1 (Dec. 2022). DOI:https://doi.org/10.15304/elg.14.8452.