[1]
Iglesias Álvarez, , A.M. and Acuña Ferreira, , V. 2022. “Fálalle castelán que é o idioma da cidade”: a importancia dos contextos no éxito ou fracaso da transmisión familiar do galego. Estudos de Lingüística Galega. 14, 1 (Mar. 2022), 1-23. DOI:https://doi.org/10.15304/elg.14.7382.