[1]
Boullón Agrelo, , A.I. 1. A gheada na onomástica (achegas á estandarización). Estudos de Lingüística Galega. 4, (1).