[1]
Ferro Ruibal, , X. 2012. Nota verbo da repetición de palabras en galego. Estudos de Lingüística Galega. 3, (May 2012).