[1]
Iglesias Álvarez, , A.M. 2016. Castelanismos e galeguismos. A súa relación co estándar. Estudos de Lingüística Galega. 8, (Jun. 2016), 107-125. DOI:https://doi.org/10.15304/elg.8.3074.