[1]
Buján Otero, , P. 1. Feixó Cid, Xosé (coord.) (2007): Dicionario fraseolóxico castelán/galego e de correspondencias galego/castelán. Vigo: Editorial Galaxia / Edicións do Cumio, 504 pp. Estudos de Lingüística Galega. 1, (1).