[1]
Boullón Agrelo, , A.I. 1. Sobre a estandarización da antroponimia: <i>Anxelo/Anxela</i&gt; e familia. Estudos de Lingüística Galega. 1, (1).