[1]
Penny, , R. 1. Harmonía vocálica e metafonía na Península Ibérica: unha revisión. Estudos de Lingüística Galega. 1, (1).