[1]
Vila Amado, , R. 1. O galego, lingua de moda: algunhas solucións terminolóxicas. Estudos de Lingüística Galega. 5, (1).