Fernández Rodríguez, , J. J. «Presentación». Dereito: Revista xurídica Da Universidade De Santiago De Compostela, Vol. 27, n.º Ext, febrero de 2019, doi:10.15304/dereito.27.Ext.5783.