de Campos Amorim, J. (2021) «Empresario individual versus sociedade unipersonal en Portugal», Dereito: revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, 30. doi: 10.15304/dereito.30.1.6753.