Karnaukh, , B. (2020) «FINDING CAUSAL CONNECTION BETWEEN ASBESTOS AND MESOTHELIOMA IN THE UK TORT LAW», Dereito: revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, 29. doi: 10.15304/dereito.29.1.6457.