Aba Catoira, , A. (2019) «Transparencia, buen gobierno y derecho de acceso a la información pública», Dereito: revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, 27. doi: 10.15304/dereito.27.Ext.5789.