López Guizán, , A. (2019) «Ámbito subjetivo de aplicación: la problemática de los entes sujetos», Dereito: revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, 27. doi: 10.15304/dereito.27.Ext.5787.