Fernández Rodríguez, , J. J. (2019) «Presentación», Dereito: revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, 27. doi: 10.15304/dereito.27.Ext.5783.