Calvo López, , Patricia. 2019. «El Principio De Buen Gobierno Que Pretende La Ley Gallega De Transparencia». Dereito: Revista xurídica Da Universidade De Santiago De Compostela 27 (Ext). https://doi.org/10.15304/dereito.27.Ext.5790.