Fernández Rodríguez, , José Julio. 2019. «Presentación». Dereito: Revista xurídica Da Universidade De Santiago De Compostela 27 (Ext). https://doi.org/10.15304/dereito.27.Ext.5783.