KARNAUKH, , B. FINDING CAUSAL CONNECTION BETWEEN ASBESTOS AND MESOTHELIOMA IN THE UK TORT LAW. Dereito: revista xurĂ­dica da Universidade de Santiago de Compostela, v. 29, n. 1, 20 sep. 2020.