FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, , J. J. Presentación. Dereito: revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, v. 27, n. Ext, 16 feb. 2019.