López Díaz, A. Tributación medioambiental en España a nivel subcentral: CCAA y CCLL. Dereito: revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, v. 22, n. Ext, 10 dic. 2013.