Ruiz Ceniceros, M. (2020). Derecho a un entorno urbano de calidad. Dereito: Revista xurĂ­dica Da Universidade De Santiago De Compostela, 29(Ext). https://doi.org/10.15304/dereito.29.Ext.6575