Fernández Rodríguez, , J. J., Gómez Ruiz, , A. G., Campos Acuña, , C., & Vaquero García, , A. (2019). El principio de transparencia en Galicia. Dereito: Revista xurídica Da Universidade De Santiago De Compostela, 27(Ext). https://doi.org/10.15304/dereito.27.Ext.5793