López Guizán, , A. (2019). Ámbito subjetivo de aplicación: la problemática de los entes sujetos. Dereito: Revista xurídica Da Universidade De Santiago De Compostela, 27(Ext). https://doi.org/10.15304/dereito.27.Ext.5787