Fernández Rodríguez, , J. J. (2019). Presentación. Dereito: Revista xurídica Da Universidade De Santiago De Compostela, 27(Ext). https://doi.org/10.15304/dereito.27.Ext.5783