[1]
de Campos Amorim, J. 2021. Empresario individual versus sociedade unipersonal en Portugal. Dereito: revista xurĂ­dica da Universidade de Santiago de Compostela. 30, 1 (oct. 2021). DOI:https://doi.org/10.15304/dereito.30.1.6753.