[1]
Karnaukh, , B. 2020. FINDING CAUSAL CONNECTION BETWEEN ASBESTOS AND MESOTHELIOMA IN THE UK TORT LAW. Dereito: revista xurĂ­dica da Universidade de Santiago de Compostela. 29, 1 (sep. 2020). DOI:https://doi.org/10.15304/dereito.29.1.6457.