[1]
Aba Catoira, , A. 2019. Transparencia, buen gobierno y derecho de acceso a la información pública. Dereito: revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela. 27, Ext (feb. 2019). DOI:https://doi.org/10.15304/dereito.27.Ext.5789.