[1]
López Guizán, , A. 2019. Ámbito subjetivo de aplicación: la problemática de los entes sujetos. Dereito: revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela. 27, Ext (feb. 2019). DOI:https://doi.org/10.15304/dereito.27.Ext.5787.