[1]
Fernández Rodríguez, , J.J. 2019. Presentación. Dereito: revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela. 27, Ext (feb. 2019). DOI:https://doi.org/10.15304/dereito.27.Ext.5783.