https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Boletín Galego de Literatura: Novas 2021-03-12T11:44:19+01:00 Open Journal Systems <p>O <em>Boletín Galego de Literatura</em> (<em>BGL</em>) é unha revista científica anual editada pola Universidade de Santiago de Compostela dende o ano 1989 e redactada enteiramente en lingua galega. Acolle artigos de crítica e historiografía sobre calquera literatura do mundo e tamén traballos de investigación en Teoría da Literatura, Crítica Literaria, Poética, Retórica, Hermenéutica, Semiótica, etc., é dicir, todo o amplo campo do coñecemento de tan longa tradición como o desenvolvido ao redor do feito literario nun senso amplo.<br><em>O BGL </em>aparece indexado en&nbsp;CIRBICR (CSIC), ISOC (CSIC), ULRICH’S PLUS, LATINDEX, MYRIADE, ERIH PLUS, <a href="https://www.redib.org/recursos/Record/oai_revista1598-boletin-galego-literatura">REDIB</a>, REBIUN e DIALNET.<br>O portal dixital do <em>BGL </em>aparece en galego, español e inglés; as linguas de publicación son galego, castelán, portugués, catalán, francés, italiano, inglés ou alemán, aínda que todos os textos, excepto os portugueses ou os que teñan por destino a sección “Documentos”, aparecerán en galego.</p> https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/announcement/view/87 nº 58 (1º semestre 2021) 2021-03-12T11:44:19+01:00 Boletín Galego de Literatura 2021-03-12T11:44:19+01:00