Cárcano, , Enzo. 2022. Cidade, fronteira e arraigamento na lírica de María Rosa Lojo. Boletín Galego de Literatura. 1-10. doi:10.15304/bgl.60.8279. https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/8279 (25 February, 2024).