Anta, , Alicia. 2021. O espertar de Dormente: feminismo, humor e teatro na nova versión do clásico de Raquel Castro. Boletín Galego de Literatura. 1-8. doi:10.15304/bgl.59.8011. https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/8011 (27 September, 2023).