Ramos, , Baldo. 2021. Unha revisión da traxectoria poética de Carlos Negro á luz do seu poemario Estrita necesidade. Boletín Galego de Literatura. 1-13. doi:10.15304/bgl.59.8005. https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/8005 (28 September, 2022).