Pereira, , Paulo Alexandre. “Un Ajuste De Cantos: A lírica Trobadoresca E a renegociación Dos Roles De xénero Na poesía Portuguesa contemporánea”. Boletín Galego de Literatura (December 29, 2020): 67-91. Accessed June 19, 2024. https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/7147.