Acuña Trabazo, , Ana. “As antoloxías Consultadas Da poesía Galega: Da Escolma De poesía Galega IV. Os contemporáneos De Francisco Fernández Del Riego Aos Novísimos Da poesía Galega De María Victoria Moreno”. Boletín Galego de Literatura (March 20, 2018). Accessed December 5, 2023. https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/4295.