NEIRA RODRÍGUEZ, , M., 2020. O Premio Jules Verne na literatura galega. A necesidade da inclusión das obras premiadas nas aulas galegas. Boletín Galego de Literatura [en línea], no. 55. [Consulta: 15 April 2024]. DOI 10.15304/bgl.55.6275. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/6275.