R. COCA, , J., 2018. Socio–hermenéutica da episteme de Otero Pedrayo: os alicerces dun coñecemento máis humano. Boletín Galego de Literatura [en línea], no. 53. [Consulta: 28 September 2023]. DOI 10.15304/bgl.53.5103. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/5103.