ACUÑA TRABAZO, , A., 2018. As antoloxías consultadas da poesía galega: da Escolma de poesía galega IV. Os contemporáneos de Francisco Fernández del Riego aos Novísimos da poesía galega de María Victoria Moreno. Boletín Galego de Literatura [en línea], no. 52. [Consulta: 5 December 2023]. DOI 10.15304/bgl.52.4295. Disponible en: https://revistas.usc.gal/index.php/bgl/article/view/4295.