[1]
P. A. Pereira, “Un ajuste de cantos: a lírica trobadoresca e a renegociación dos roles de xénero na poesía portuguesa contemporánea”, BGL, no. 57, pp. 67-91, Dec. 2020.