[1]
A. Martínez García, “Lorenzo Varela: crítica, ironía e humor en Correo Literario (1943-1945)”, BGL, no. 55, Jan. 2020.